Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant MeowFemale/Vietnam Group :iconresourcesvn: ResourcesVN
Resources
Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Core Membership
Statistics 189 Deviations 6,463 Comments 26,932 Pageviews
×

Newest Deviations

(PSD) For 910 watchers by jangddh1932001 (PSD) For 910 watchers :iconjangddh1932001:jangddh1932001 67 34 {PSD PACK] The 1st project: Happy 6th anniversary by jangddh1932001 {PSD PACK] The 1st project: Happy 6th anniversary :iconjangddh1932001:jangddh1932001 72 22 (PSD) Kim So Huyn for Jun by jangddh1932001 (PSD) Kim So Huyn for Jun :iconjangddh1932001:jangddh1932001 85 73 The 1st project: Happy 6th anniversary by jangddh1932001 The 1st project: Happy 6th anniversary :iconjangddh1932001:jangddh1932001 48 12 4 PNGs EunJung by jangddh1932001 4 PNGs EunJung :iconjangddh1932001:jangddh1932001 15 5 3 PNGs HaeRyung by jangddh1932001 3 PNGs HaeRyung :iconjangddh1932001:jangddh1932001 27 4 For Lye  :3 by jangddh1932001 For Lye :3 :iconjangddh1932001:jangddh1932001 10 1 FanFan gege - Wu Yi Fan Quotes by jangddh1932001 FanFan gege - Wu Yi Fan Quotes :iconjangddh1932001:jangddh1932001 25 15 {PSD} s' Na~ by jangddh1932001 {PSD} s' Na~ :iconjangddh1932001:jangddh1932001 43 13 PSD CLR by jangddh1932001 PSD CLR :iconjangddh1932001:jangddh1932001 15 4 TR #4 by jangddh1932001 TR #4 :iconjangddh1932001:jangddh1932001 57 27 Wu Yi Fan Quotes by jangddh1932001 Wu Yi Fan Quotes :iconjangddh1932001:jangddh1932001 43 22 TR #3 by jangddh1932001 TR #3 :iconjangddh1932001:jangddh1932001 39 15 Baekhyun~ by jangddh1932001 Baekhyun~ :iconjangddh1932001:jangddh1932001 44 20 Hoang Tu Thao by jangddh1932001 Hoang Tu Thao :iconjangddh1932001:jangddh1932001 30 10 Nhu bao bao :3 by jangddh1932001 Nhu bao bao :3 :iconjangddh1932001:jangddh1932001 35 2

Favourites

EXO VAPORWAVE EDITS 'Hotline Miami' fr.GENIEDYO by GenieDyo EXO VAPORWAVE EDITS 'Hotline Miami' fr.GENIEDYO :icongeniedyo:GenieDyo 177 21 Act.I COME INSIDE MORE fr.GENIEDYO. by GenieDyo Act.I COME INSIDE MORE fr.GENIEDYO. :icongeniedyo:GenieDyo 110 33 XIUMIN QUOTES 'Golden Love' fr.GENIEDYO by GenieDyo XIUMIN QUOTES 'Golden Love' fr.GENIEDYO :icongeniedyo:GenieDyo 67 6 [{ blck und whte ??}] by KKUKKUNGIE [{ blck und whte ??}] :iconkkukkungie:KKUKKUNGIE 31 5 #176 Tiffany / My Facebook Page cover by Yangyanggg #176 Tiffany / My Facebook Page cover :iconyangyanggg:Yangyanggg 115 18 #197 Lee Sung Kyung by Yangyanggg #197 Lee Sung Kyung :iconyangyanggg:Yangyanggg 137 5 #192 G-Dragon by Yangyanggg #192 G-Dragon :iconyangyanggg:Yangyanggg 62 7 #177 Tiffany by Yangyanggg #177 Tiffany :iconyangyanggg:Yangyanggg 122 3 20160710. EX'ACT EXO {official} by LonaSNSD 20160710. EX'ACT EXO {official} :iconlonasnsd:LonaSNSD 67 3 20160715. LION HEART {official} by LonaSNSD 20160715. LION HEART {official} :iconlonasnsd:LonaSNSD 45 10 20160716. RED VELVET {official} by LonaSNSD 20160716. RED VELVET {official} :iconlonasnsd:LonaSNSD 53 2 20160718. LIION HEART 2 {official} by LonaSNSD 20160718. LIION HEART 2 {official} :iconlonasnsd:LonaSNSD 57 8 20160709. SISTAR I LIKE THAT by LonaSNSD 20160709. SISTAR I LIKE THAT :iconlonasnsd:LonaSNSD 27 3 20160718. REPLY 1988 {GIF} {official} by LonaSNSD 20160718. REPLY 1988 {GIF} {official} :iconlonasnsd:LonaSNSD 36 2 20160719. FOREVER YOUNG {edit-ing} by LonaSNSD 20160719. FOREVER YOUNG {edit-ing} :iconlonasnsd:LonaSNSD 46 8 20160720. WHY SO LONELY 01 GIF {edit-ing} by LonaSNSD 20160720. WHY SO LONELY 01 GIF {edit-ing} :iconlonasnsd:LonaSNSD 56 3

Groups

Activity


<da:thumb id="656770661"/>

deviantID

jangddh1932001's Profile Picture
jangddh1932001
Meow
Vietnam
About Me :

Nick name : Jang
D.O.B : 19/03/2001
Bias : Eunjung - T-Ara,Tao - EXO
Ship : KrisTao,Eunyeon
Interests

Donate

jangddh1932001 has started a donation pool!
0 / 19

You must be logged in to donate.
No one has donated yet. Be the first!

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconcreaciones-jean:
Creaciones-Jean Featured By Owner 4 days ago  Hobbyist General Artist
Feliz Cumpleaños... Dios te Bendiga Grande y Abundantemente...!!!
               Texto-happy-birthday-03 by Creaciones-Jean          Abrazo by Creaciones-Jean
Reply
:iconcreaciones-jean:
Creaciones-Jean Featured By Owner Mar 19, 2017  Hobbyist General Artist
Feliz Cumpleaños Meow... Dios te Bendiga Grande y Abundantemente...!!!
                         Texto-happy-birthday-03 by Creaciones-Jean
Reply
:iconleepett:
Leepett Featured By Owner Feb 4, 2017  Student Interface Designer
Thanks for +w ♥
Have a nice dayyyy ~
Reply
:iconminachancucheo:
MinachanCucheo Featured By Owner Jun 21, 2016
- Quào đang onl à = )))))) Tranh thủ trước khi đâm tàu hỏa vào học thì lo chơi nhở hú hí hấy .__. #Teamởnhàhuhu
- Cả list watcher mỗi m onl ._. = )))
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Jun 21, 2016
đang còn chơi mấy tháng nựa = )))
lo chi = )))
Reply
:iconminachancucheo:
MinachanCucheo Featured By Owner Jun 21, 2016
- Khoảng 1 tháng nựa, mần răng đi du lịch được ;-; Hic phải ôn thi lớp chọn nựa ;-; Sao Chi em t năm ngoái thi c3 cụng Anh 9đ mà thi vô D1 V3 cụng có 6 hay 6.5 chi á ;-; *lo-ing*
- Phan thì sướng roi, nghỉ ngơi thư giãn ~ Sử thì cò lẹ nỏ đi học thêm hè ở Phan mô hầy ?
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Jun 21, 2016
chịu, t đang đợi giấy bảo muốn dài cổ đây = )))
Reply
(1 Reply)
:iconcreaciones-jean:
Creaciones-Jean Featured By Owner Mar 19, 2016  Hobbyist General Artist
Feliz Cumpleaños Meow... Dios te Bendiga Grande y Abundantemente...!!! 
Birthday cake  icon happy DA B-day :3 Blower fella (Party) fella Gift (Party) fella's Gobbler (Party) Cheers fella (party) Rockstar Fella ( Music Band ) 
Reply
:iconna-cucheoo:
Na-Cucheoo Featured By Owner Aug 13, 2015  Student Interface Designer
Watch back ? Okay ? Thanks =)))
Reply
:iconsayukisakitori:
SayukiSakitori Featured By Owner Aug 3, 2015  Student Digital Artist
Thăm em :3
Reply
Add a Comment: